Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Parkovací zóny ve velkých městech – kde a jak fungují?

Modrých a jinak označených parkovacích zón rychle přibývá v mnoha městech napříč republikou. Chcete-li zaparkovat s klidným svědomím a bez rizika pokuty, musíte být s parkovacím systémem dobře obeznámení. Jiné podmínky platí pro rezidenty, jiné zase pro návštěvníky, každé město navíc volí odlišnou taktiku a pravidla čas od času pozmění. Přinášíme vám základní informace o systému parkovacích zón a pravidlech ve vybraných velkých městech, které pro vás budeme pravidelně aktualizovat.

 Modrá zóna a kolo auta

Parkovací zóny ve městech a jejich pravidla mohou člověku pořádně zamotat hlavu.

Proč systém parkovacích zón využívá stále více měst?

Města hledají co nejsnazší způsoby, jak na vymezeném území regulovat dopravu, vybírat parkovné a kontrolovat nastavená pravidla. Parkovací zóny vznikly v Praze, Brně a dalších městech zejména v důsledku nadbytečné návštěvnické dopravy, která znesnadňovala parkování pro obyvatele daných lokalit. Parkovací zóny se tak nejčastěji zavádí v centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy. Mnohdy bývají časově omezené tak, aby regulovaly parkování jen v době, kdy je to zapotřebí.

Rezident, abonent, návštěvník

Pravidla pro majitele vozů, které chtějí ve vybrané zóně parkovat, se liší podle přiděleného statusu. Zpravidla se rozlišují rezidenti, abonenti a návštěvníci.

Rezident

Rezidentem je fyzická osoba, která má ve vymezené oblasti trvalý pobyt nebo je vlastníkem nemovitosti, jež se v lokalitě nachází. Pokud však bydlíte v nájmu a nemáte na dané adrese zařízený trvalý pobytu, rezidentem se stát nemůžete. Současně musíte prokázat právní vztah k vozidlu, a to předložením technického průkazu či osvědčení o registraci. Máte-li auto na leasing, musíte předložit i leasingovou smlouvu a v některých případech také doklad o oprávnění k podnikání pronajímatele.

Abonent

Mezi abonenty patří podnikající fyzické či právnické osoby, které mají ve vybrané oblasti sídlo nebo provozovnu. Rezidenti i abonenti mohou parkovat v dané zóně i v době regulace, a to za roční poplatek. Výše poplatku se liší v jednotlivých městech a závisí i na počtu vlastněných aut. Například v Brně zaplatí rezident 200 Kč za první auto, abonent pak 4 000 Kč. Za druhé auto však už rezidenti musí uhradit poplatek ve výši 8 000 Kč, abonenti pak 18 000 Kč.

Návštěvník

Osoby, které v dané oblasti nemají žádný právní vztah k nemovitosti a nezískaly status rezidenta či abonenta, se řídí pravidly pro návštěvníky. Musí respektovat nastavené podmínky regulace. V některých zónách nemohou (kromě pár výjimek) parkovat vůbec, v jiných po uhrazení poplatku za parkování. Jak jsme zmínili, regulace bývají časově omezené, a tak v některých městech mohou návštěvníci během víkendů či dopoledních hodin parkovat bez poplatků a omezení.

Města přijímají žádosti fyzicky i elektronicky

Systémy parkovacích zón jsou nastaveny tak, aby vyřízení statusu rezidenta či abonenta probíhalo rychle a bez zdlouhavého papírování. Ve většině měst je možné podat žádost jak fyzicky, tak elektronicky. Po předložení všech potřebných dokladů dostanete přístupové údaje do uživatelského rozhraní, ve kterém můžete veškerá oprávnění spravovat elektronicky.

V Brně funguje systém návštěvnických hodin

Jednotný systém parkovacích zón v České republice neexistuje, a tak se v jednotlivých městech v mnoha ohledech liší. Zatímco ve většině případů musí návštěvník při parkování v regulované zóně platit ve vyhrazených hodinách poplatek vždy, v Brně může využít volných návštěvnických hodin rezidenta či abonenta. Míříte-li do Brna za návštěvou rodinných příslušníků nebo známých, mohou vám přidělit volné hodiny pro parkování. Stačí, když do systému zadají vaši poznávací značku. V Brně mají rezidenti nárok na 200, nebo 100 návštěvnických hodin (podle zóny, ve které se nachází).

Parkovací zóny ve vybraných městech ČR

Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku, díky které získáte ucelený přehled o fungování parkovacích zón v některých velkých městech. Změny pravidel pro vás budeme sledovat a tabulku pravidelně zaktualizujeme.

MĚSTO PARKOVACÍ ZÓNY
       
  Modrá Fialová Oranžová
Praha Určena pro rezidentní parkování, ostatní mohou parkovat časově omezeně po zaplacení poplatku. Smíšená zóna. Rezidenti mohou parkovat bez omezení, návštěvníci max. 24 hodin po zaplacení poplatku. Slouží pro krátkodobé parkování. Poplatek za stání musí platit rezidenti, abonenti i návštěvníci.
       
  Zóna A Zóna B Zóna C
Brno V zóně mohou parkovat jen rezidenti a abonenti. Návštěvníci mohou parkovat za cenu 30 Kč/hod., prvních 60 minut zdarma. Platí ve všední dny. Návštěvníci mohou parkovat za cenu 20 Kč/hod., prvních 60 minut zdarma. Platí ve všední dny od 17:00 do 6:00 hod.
       
  Modrá Zelená Oranžová
České Budějovice Určena pro rezidentní a abonentní parkování. Návštěvník může parkovat po dobu max. 2, nebo 3 hodin za zvýšenou cenu. Smíšené parkování. Rezidenti a abonenti mohou parkovat bez omezení, návštěvníci max. 24 hodin po zaplacení poplatku. Určena pro krátkodobé parkování (max 24 hod.) po zaplacení poplatku. Provozní doba je vyznačena na cedulích.
       
Plzeň Existují zde zóny A, B, C, D, F, Roudná a Petrohrad. Výše poplatku za parkování se v jednotlivých zónách liší. Některá parkovací místa jsou ve vyhrazených časech určena jen pro držitele parkovacích karet.
       
Ostrava Dochází k průběžném rozšiřování parkovacích zón vyhrazených jen pro držitele parkovacích karet. Regulace bývají časově omezená. V těchto zónách je pro návštěvníky povoleno parkování pouze na vyznačených parkovištích. Kromě centra Ostravy se oblasti s regulací parkování nachází například i v Ostravě-Porubě či Vítkovicích.
       
Jihlava

V roce 2017 došlo ke sjednocení zón A, B a C do „oblasti 1“ a zón D1 a D2 do „oblasti 2“. Oblast 1 zahrnuje historické centrum a okolí. Rezidenti a abonenti mohou požádat o zřízení parkovací karty. Návštěvníci musí platit poplatky za parkování. Novinkou je stíratelný parkovací lístek, se kterým je možné parkovat i na místech určených pro rezidenty a předplatitele.

 

Při cestách po českých městech si všímejte cedulí a nenechte se zaskočit ani méně známými dopravními značkami, které by vás mohly překvapit. A pokud se náhodou vydáte do Opavy, navštivte náš autoservis a pneuservis, kde se na vaše auto podíváme a poradíme i s výběrem vhodných pneumatik.

 

Vybrat si nové pneumatiky online

 

Zdroj fotografie: Depositphotos.com

Nahoru