Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Pozor na nehomologovaná kola z Číny

V poslední době se i na českém trhu objevují ocelová kola pocházející z Číny, jež jsou v rámci aftermarketu nabízena místo originálních náhradních dílů. Zákazníky u těchto kol láká nízká cena, která je však patrně jejich jedinou výhodou. Kvalita těchto výrobků je pro odborníka sporná již na první pohled, důležitější však je, jak může ovlivnit bezpečnost automobilů.

S čínskými koly určenými pro náhradní spotřebu se u nás setkávají i prodejci, respektive servisy vozů renomovaných značek. Dokonce se objevila kola rozměru 5J x 14 ET 35 určená pro automobily Škoda, která byla balena v papírových krabicích s příslušným logem, třebaže s výrobcem originálních náhradních dílů neměla nic společného. V Německu, kde se čínská kola objevila dříve než v České republice, se některá z nich na zakázku podrobila standardním testům Sdružení pro technickou kontrolu (TÜV) Pfalz sídlícímu v Kaiserslauternu (Porýní-Falz). Ukázalo se, že testovaná kola mají nejen nižší kvalitu (například nekvalitní svary nebo nízkou ochranu před korozí), ale že svým zpracováním mohou v provozu ohrozit bezpečnost automobilu a jeho posádky.

Testy potvrdily dojem

Ocelové ráfky čínské výroby byly při testu porovnány s originálními náhradními díly (OE) schválenými k prodeji předními evropskými výrobci automobilů. Testu se podrobilo celkem osm kol od tří čínských výrobců, jejichž produkty jsou značeny pouze zkratkami YA (YB), SZA a Q/RAQG. Od prvního bylo k dispozici pět vzorků, od druhého dva a od třetího jeden. Kola byla vždy porovnávána s koly určenými pro výbavu originálními náhradními díly konkrétních automobilů dané značky a typu, případně i roku výroby, resp. modelového roku.

V prvním případě u prvního výrobce, který byl typický i pro ostatní vzorky, bylo testováno kolo YA 531 určené pro VW Golf IV od data výroby 09/97. Porovnáváno bylo s kolem KFZ 7600 (alternativně též s koly KRP VO514009 a SRD 143401) v rozměru 14x6J. Kolo YA 531 nevyhovělo již při měření tloušťky materiálu: disk měl 4,0 mm, požadavek OE je 3,8 mm, límec měl 3,0 mm, požadavek OE je 2,6 mm. Naměřená tloušťka laku v otvorech pro šrouby byla 60 až 85 μ, požadavek OE je 15 až 20 μ. Výsledkem všech těchto nedodržených rozměrů je vyšší hmotnost kola: nominální 7,5 kg (plus minus 5 %), skutečná 8,7 kg = +16%.

Hlavní zjištěné nedostatky u kola:
– větrací otvory v disku nejsou umístěny shodně s otvory u referenčního kola
– průměr centrálního otvoru příliš malý
– kuželová dosedací plocha u šroubů místo kulové ? možné povolení a ztráta šroubů
– dosedací plocha kola se neshoduje s originálem
– pevnostní test speciálně provedený u tohoto kola musel být opakovaně zastaven kvůli vypadnutí šroubů. Po opakovaném startu testu kolo prasklo při dosažení necelých 30% požadované minimální zátěže.
– materiál použitý na disk a límec je normální uhlíkatá ocel a nikoliv předepsaná vysokopevnostní (nedostatek se vyskytl u všech testovaných kol).

Různá kola, stejné vady

U druhého kola ? YA 529 pro VW Passat od modelového roku 2001 (B5) ? byly proti prvnímu vzorku navíc zjištěny rozdíly v lícování kol a brzd, průměr středové díry byl příliš veliký a hmotnost kola byla vyšší než předepsaná dokonce o 37 %. U třetího vzorku šlo o kolo YA 530 určené pro VW Polo a pro Seat Arosa. U tohoto kola byly proti předchozím dvěma typům zjištěny nepřesné svary, jež by mohly vést k úniku vzduchu. Čtvrtý vzorek s označením YA 525 určený pro Fiat Punto (rozměr 14×5 ½J) ?vynikal? zejména v nesprávném umístění větracích otvorů, které se tentokrát lišilo od referenčního kola ve svislém i podélném směru. Zarážející byla hmotnost kola ? o 40,8 % vyšší proti originálu.

Posledním kolem prvního výrobce bylo YB 531 v rozměru 15x6JJ, které bylo určeno pro Mazdu 626. Specifikou tohoto kola byla geometrická odchylka ve vnitřní části způsobená nepřesnými a opravovanými svary. U kola byla také zjištěna nadměrná házivost, a to radiální i boční.

Test pevnosti katastrofou

U druhého výrobce byla testována kola větších rozměrů: první kolo SZA 9345 mělo rozměr 15×6½J a určeno bylo pro vůz značky Saab. U větracích otvorů se objevil ojedinělý případ, kdy dva otvory vůbec chyběly. Kromě toho se umístění otvoru pro ventilek neshodovalo s OE. Pevnostní test se nemohl uskutečnit kvůli deformaci otvorů pro šrouby, které se zkroutily po použití utahovacího momentu vyššího než 10 kgm. Ztráta kola nebo jeho zničení je v tomto případě více než pravděpodobná.

Jako druhé bylo v této kategorii testováno kolo SZA 9225 v rozměru 16×6½J určené pro vůz značky Volvo. Umístění větracích otvorů opět nesouhlasilo, stejně jako poloha otvoru pro ventilek. Pevnostní test kola musel být přerušen po několika sekundách ? uvolnily se totiž všechny šrouby.

Od třetího výrobce bylo testováno jediné kolo pod označením Q/RAQG v rozměru 14x5J určené pro vozy značky VW a Škoda. Právě toto kolo se na trhu objevilo v údajném originálním balení. Kolo je značeno jako H2, ale chybí u něj vnitřní výstupek, tj. osazení zabraňující sklouznutí pneumatiky dovnitř. Konstrukce kola tak neodpovídá značení, protože v tomto provedení jde o kolo H1. Ani toto kolo neobstálo v pevnostním testu, když naměřené hodnoty byly 10 % pod minimálním požadavkem. Navíc u otvoru pro ventilek byl zjištěn otřep, který může způsobit únik vzduchu z pneumatiky.

Neuspělo ani jedno

Výsledky testů jsou podle metodiky TÜV zcela nevyhovující. Například rozdíly v lícování kol a brzd mohou v některých případech vůbec znemožnit montáž kola na vozidlo. Kuželová dosedací plocha šroubů místo kulové zase hrozí ztrátou upevňovacích šroubů a tím i celého kola. Stejně tak příliš velké otvory pro šrouby mohou vést k jejich povolení a ztrátě. Totéž hrozí kvůli silné vrstvě laku v dosedací ploše šroubů. A nadměrná hmotnost kola (až + 40,8 %) může způsobit jiné než očekávané chování vozidla. Přitom vyšší hmotnost v tomto případě nesouvisí s vyšší pevností. Vzhledem k použití normální uhlíkaté oceli a nikoli předepsané vysokopevnostní, případně kvůli dalším popsaným vadám, všechna kola, která pevnostní test absolvovala, v něm neuspěla.

TÜV Pfalz, která kola testovala pro německého importéra, v závěru konstatovala, že všechna kola vykazovala obdobné nedostatky a výsledky všech testů byly vyhodnoceny jako nevyhovující. Pro prodejce náhradních dílů je rozhodující zjištění, že bezpečnostní rizika plynoucí z popsaných závad u jednotlivých kol jsou vysoká a že prodejem závadných výrobků by se v tomto případě mohli vystavovat i nebezpečí soudního stíhání.

Horák J. (2008); Čínská kola v testech neprošla; Pneurevue 15 (3): 60?61

Nahoru