Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Znáte nové dopravní značky z posledních let a jejich význam?

Za poslední 3 roky přibyly na českých silnicích nové dopravní značky, nebo byly obměněny dle aktualizované vyhlášky. Změnila se také některá pravidla silničního provozu související se svislým dopravním značením. Starší verze těchto značek jsou průběžně nahrazovány po celé České republice. Posouzení, které nové dopravní značky mají smysl a kterými nás Ministerstvo dopravy zásobuje zbytečně, necháme na vás.

Nové dopravní značky a jejich význam

V posledních letech se objevily na českých silnicích některé nové dopravní značky. Znáte jejich význam?

Změny ve svislém dopravním značení

 


Dálnice jsou nově značeny na zeleném, nikoli na modrém pozadí a do kategorie dálnic byla přeřazena také většina rychlostních silnic. Zbylé úseky rychlostních silnic nyní patří mezi silnice I. třídy s maximální povolenou rychlostí 110 km/h, pokud není vyznačeno jinak.

 

 

Okruh k objíždění obce

Dříve jste značení okruhu znali jako čtvercovou značku se zeleným pruhem na bílém pozadí. Nová dopravní značka má pravděpodobně za úkol nediskriminovat řidiče, kteří si pletou strany. Šipka vám napoví, kterým směrem městského okruhu se vydáváte. Značka může být opatřena i dodatkovým sdělením. Například selže-li vám navigace před cestou do hlavního města, nemusíte se bát, že byste si spletli pražský obchvat například s plzeňským.

 

Zimní výbava

Značka upozorňující řidiče na povinnost mít na autě zimní pneumatiky byla dříve platná pro období od 1. listopadu do 31. března. Platnost se však rozšířila na celý rok s možností přidání dodatkové tabulky s termíny. Znamená to, že pokud u této dopravní značky nebude dodatková tabulka, platí na vyznačeném úseku povinnost mít na autě zimní pneumatiky bez ohledu na klimatické podmínky a stav vozovky. Jedete-li v létě na hory, nezapomeňte si kromě opalovacího krému přibalit i sadu zimního obutí pro případ, že by se na dodatek zapomnělo.

 

Zvěř na silnici

Že se na silnici můžete potkat s krávou, jste díky značení věděli už dříve. Nové dopravní značky mohou varovat i před výskytem žab, oslů nebo mamby zelené.

 

 

 

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

Tato dopravní značka zakazuje řidičům nákladních automobilů o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět motorová vozidla. Nově však také zakazuje na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru užít k jízdě jiný než pravý pruh.

 

 

Nové dopravní značky za poslední 3 roky

 

Bezpečný odstup

Dodržování bezpečné vzdálenosti od vozidla před vámi je sice jedním ze základních pravidel silničního provozu, ale na Ministerstvu dopravy se ví, že opakování je matka moudrosti. Kdyby někomu nebylo jasné ze sdělení, co se od řidičů žádá, je značka doplněna ještě o vodorovné dopravní značení v podobě šipek. Kolik šipek na značce, tolik jich musíte vidět před sebou na vozovce. My bychom si ještě dovolili navrhnout doplnění značky o číslo udávající počet šipek, aby to bylo úplně jasné.

Dodržování bezpečného odstupu je bezpochyby velmi důležité. Z hlediska bezpečnosti se však vyplatí pojistit se kvalitními pneumatikami s co nejkratší brzdnou dráhou.

 

 

 

 

Nábřeží

Pozor, nejedná se o značku upozorňující na časté koupání automobilů, ale o značku informující řidiče, že u silnice je nechráněné nábřeží. Kdybyste tedy chtěli s automobilem sjíždět do vody, nedělejte to. Můžete za to dostat pokutu. A může vám zkorodovat podvozek.

 

 

Emisní zóna

Nová dopravní značka označuje úsek s omezeným provozem vozidel nesplňujících zvláštní emisní podmínky. Vjezd je povolený vozidlům definovaným příslušnými symboly. Emisní plaketa, viditelně umístěná na vozidle, je přidělována na základě emisní kategorie vozu.

 

 

 

 

 

 

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Kdyby z názvu nové dopravní značky nebylo jasné, o čem je řeč, vyobrazení vám pravděpodobně moc nepomůže. Objasnění tedy máte najít v definici dopravní značky: „Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyznačený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.“ Strohá definice „Dej přednost vozidlům MHD“ se nám ale zdá o něco jasnější.

 

 

 

 

 

Návěst před odpočívkou

Návěst před odpočívkou není název obce, ale nová dopravní značka, která informuje řidiče o vzdálenosti k nejbližšímu odpočívadlu a také o službách, které zde najdete.

V pravidlech silničního provozu se neobjevují jen nové dopravní značky. Změny se udály i v bodovém ohodnocení řidičů. Pokud byste se s nimi rádi seznámili, můžeme doporučit náš nový článek.

 

 

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru