Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

8 pravidel bezpečné jízdy na motorce ve skupině

Jízda na motorce je převážně individuální disciplínou, ale vyrazit na projížďku ve skupině dvou a více motorkářů má rovněž své kouzlo. Kromě respektování obvyklých pravidel a zákonů je při jízdě ve skupině nutné dodržovat také bezpečnostní pravidla, jejichž porušením ohrožujete nejen sebe, ale i další účastníky provozu. V článku se zaměříme především na jízdu ve větších skupinách o pěti a více jezdcích.

Skupina motorkářů na silnici

Jezdíte na motorce ve skupině? Máme pro vás přehled bezpečnostních pravidel, která je nutné dodržovat, abyste neohrozili sebe, ani ostatní účastníky provozu.

1. Komunikace před jízdou ve skupině

Ještě než společně vyjedete na silnici, ujasněte si v celé skupině cíl cesty, stanovte si, kde uděláte přestávky a informujte se o všem, co může mít na jízdu ve skupině vliv. Například má-li jeden z účastníků problém se špatným technickým stavem motorky, dá se závada vyřešit včas, bez ohrožení ostatních jezdců. Jízdu na motorce ve skupině může omezit i nedostatečně doplněná nádrž nebo chybějící povinná výbava.

Domluvit si můžete signály, kterými si za jízdy usnadníte alespoň základní komunikaci – potřebuji zastavit, potřebuji natankovat, můžeš předjíždět a překážka na vozovce.

2. Určení vedoucího jezdce

Vedoucí jezdec by měl přesně znát trasu a být informovaný o aktuální dopravní situaci. První článek kolony při jízdě na motorce ve skupině udává tempo a měl by brát ohled na všechny účastníky. Stejně tak musí ostatní respektovat vedoucího jezdce a nesmí ho předjíždět. Pokud vám nevyhovuje tempo vedoucího jezdce, domluvte se na možném střídání před jízdou nebo při nejbližší zastávce.  

Role vedoucího jezdce tímto nekončí. Má zodpovědnost také za správné rozhodnutí o předjíždění, hlídá silnici před sebou i kolonu za sebou, na něm je rozhodnutí o změně domluvené trasy, vyžaduje-li to dopravní situace. Je-li to zapotřebí, je také on tím, kdo určí pořadí jezdců ve skupině.

3. Určení posledního jezdce

I poslední jezdec ve skupině má důležitou funkci. Sleduje celou formaci před sebou a musí mít dokonalý přehled o tom, zda všichni účastníci dodržují pravidla bezpečné jízdy. Hlídá také případné agresory z řad ostatních řidičů, kteří mohou při předjíždění ohrozit motorkáře. Dojde-li při jízdě ve skupině k defektu pneumatiky nebo jiné závadě, musí být poslední jezdec tím, kdo pomůže dotyčnému problém vyřešit a dá signál vedoucímu jezdci.

4. Povinnosti ostatních jezdců

Kromě dodržování pravidel silničního provozu patří k nejdůležitějším povinnostem účastníků kolony také poslouchat pokyny vedoucího a posledního jezdce a řídit se předem domluvenými instrukcemi. Je dobré si zapamatovat stanovené „záchytné body“, kdyby došlo z jakýchkoli důvodů k odtržení od kolony. A také je samozřejmostí postarat se o pravidelné plnění nádrže, aby palivo vydrželo k další čerpací stanici.  

5. Rychlost skupinové jízdy na motorce

Na orientační rychlosti se můžete s ostatními účastníky domluvit ještě před jízdou, ale může nastat situace, kdy někomu ze skupiny nebude rychlost v daných podmínkách vyhovovat. Vždy si hlídejte jezdce za vámi a budete-li se vzdalovat, zvolněte tempo. Je to bezpečnější než nutit méně zkušeného motorkáře nebo majitele slabšího stroje k rychlejší jízdě, při níž může udělat chybu.

6. Rozestupy při jízdě ve skupině

Dodržování bezpečné vzdálenosti je jedním ze základních pravidel silničního provozu a pro jízdu na motorce ve skupině platí dvojnásob. Svému parťákovi můžete věřit sebevíce, ale musíte počítat s mnoha dalšími faktory, které mohou ohrozit bezpečnost. Nespoléhejte se ani na nejkvalitnější pneumatiky na motorku, ale udržujte rozestupy při pomalejší jízdě minimálně 1 sekundu, při vyšší rychlosti samozřejmě více.

Při jízdě ve skupině platí pravidlo seřazení motocyklů na střídačku nebo také „zip“. To znamená, že první jezdec jede co nejblíže levé straně pruhu, druhý na pravé straně, třetí opět nalevo, atd. Takto mají motorkáři nejen lepší přehled o provozu před sebou, ale také více prostoru na případné manévrování nebo brzdění. Poslední jezdec nemá stanovenou pozici, může tedy manévrovat podle potřeby.

7. Parkování

Místo pro zastavení skupiny je předem stanovené a v dané chvíli ho také signalizuje vedoucí jezdec. Při větším počtu motorek se parkuje co nejblíže k sobě, vždy ale s jistotou stability stroje na pevném povrchu.

8. Zastavení kolony

Při zastavení např. na červenou se jezdci zařadí do dvojstupu a všichni sledují signál k odjezdu. Při zaváhání vzniká riziko, že ostatní účastníci provozu budou rychlejší a skupina se rozdělí. Tomu se těžko vyhnete v případě zastavení na přednosti v jízdě. V takovém případě se jízda zpomalí až do okamžiku, kdy se zařadí všichni účastníci zpět do formace. O bezpečné jízdě na motorce obecně si můžete přečíst v našem článku.

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru