Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011

Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011

Změna vyhlášky

Pro všechna motorová vozidla, kterých je v centrálním registru v Česku evidovaných více než 7,5 milionů, začala od 15.9.2009 platit novela vyhlášky MDČR 283/2009 Sb. o povinné výbavě automobilů, která s platností od 1.1.2011 upravuje povinný obsah stávajících autolékárniček a motolékárniček. V období mezi 15.9.2009 a 1.1.2011 bylo a bude možné používat starou i novou verzi lékárniček. Od 1.1.2011 však starý obsah již policií při silničních kontrolách nebude bez výjimky tolerován.

Změny ve vybavení autolékárničky

Co v autolékárničkách přibyde ?

V nové autolékárničce 2011 přibyde tzv. termoizolační fólie, která v nepříznivých podmínkách ochrání zraněného před prochladnutím, dále se zde musí vyskytovat resuscitační maska pro případ poskytnutí umělého dýchání. Tuto masku doposud používali pouze záchranáři a jedná sAutolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011e také o nejdražší součást nových autolékárniček. Dále patří mezi novinky resuscitační rouška a větší nůžky se zaoblenými rohy, které musí dosahovat délky minimálně 15 centimetrů. Masivnějšími nůžkami dokážete lépe rozstřihnout oděv zraněného či ho vyprostit z bezpečnostních pásů. Vyhláška rovněž nařizuje, aby autolékárničky obsahovaly stručný a přehledný textový návod pro poskytnutí první pomoci. Například výrobce Hartmann přidává i návod obrazový nazvaný “První pomoc pro motoristy”. Návody jsou opravdu stručné neboť základy první pomoci by měl vědět každý řidič již z autoškoly.

Co z autolékárniček zmizí ?

Novela vyhlášky se nezmiňuje o nutnosti sterility obvazů a rovněž zavrhla špendlík jako povinnou součást autolékárniček.
Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011

Povinná výbava nové autolékárničky a motolékárničky od roku 2011

Nová autolékárnička musí obsahovat tyto věci:

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře min. 8 cm, savost min. 800g/m2) 3 ks
Obvaz hotový se 2 polštářky (šíře min. 8 cm, savost min. 800g/m2) 3 ks
Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran min. 960 x 1360 x 960 mm) 2 ks
Náplast hladká cívka (velikost 2,5cm x 5m, min. lepivost 7 N/25 mm) 1 ks
Náplast s polštářkem (velikost 8cm x 4cm, min. lepivost 2,5 N/cm) 6 ks
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 ks
Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek 1 ks
Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 pár
Nužky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úprave se zaoblenými hroty ? délka min. 15 cm 1 ks
Isotermická fólie (rozměry min. 200 x 140 cm) 1 ks
Letáček o postupu při zvládání dopravní nehody 1 ks

Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011

Nová motolékárnička musí obsahovat tyto věci:

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2 ) 1 ks
Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2) 1 ks
Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 1 ks
Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 3 ks
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 ks
Rouška resuscitační 1 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 pár
Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 ks

Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011Uvedené počty pro autolékárničky jsou velikosti I. platné pro osobní automobily o nejméně 4 kolech. Pro dopravní prostředky přepravující větší množství osob (do 80 osob a více, např. autobusy) je nutné vybavit vozidlo autolékárničkou velikosti II. nebo III. Pro všechny autolékárničky musí být rovněž dodržena expirační lhůta !

Podrobnější informace o nové výbavě lékárniček

Resuscitační maska – je stejně jako rouška určena pro umělé dýchání při poskytování první pomoci raněnému. Řidič si může mezi oběma vybrat. Úkolem masky je odstranit psychický blok, který má většina z nás při provádění dýchání z úst do úst. Maska vytvoří určitou bariéru mezi zachráncem a zraněným.

Izotermická fólie – slouží k zamezení tepelných ztrát a prochladnutí zraněného. Aplikuje se na oblečení, případně se kombinuje s přikrývkou. Lze ji použít také jako podložku. Cena této podložky je kolem 80 Kč, ale zachrání-li život, je k nezaplacení.

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody – má zachránci připomenout základní postup v případě zmatku či paniky, které často dopravní nehody provázejí. Je stručný a počítá s tím, že řidiči mají první pomoc v náplni výuky v autoškole.

Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011Nekompromisní zákon

Většina řidičů ani netuší, že zákon může být v případě neposkytnutí první pomoci kolemjedoucím řidičem velmi nekompromisní a řidič, který z místa nehody ujede, se může dostat do velmi vážných problémů. Zde nabízíme krátký výňatek z trestního zákoníku :

Podle § 207 zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon)
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Podle § 208 zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) je řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Autolékárničky a motolékárničky povinné od 1.1.2011Zachráněný život za pakatel

Nové autolékárničky 2011 jsou sice zhruba dvakrát dražší než lékárničky stávající, ale stále je to nic v porovnání s tím, že sobě či někomu doopravdy můžeme zachránit život. Protože stále chybí normy, které by dohlížely na zaručenou kvalitu věcí obsažených v nových lékárničkách, měli bychom se vyvarovat nákupu příliš levných autolékárniček. Tyto často obsahují nekvalitní a levné předměty, které sice projdou při policejní prohlídce, leč při poskytnutí první pomoci neobstojí. Co takhle udělalat radost svým blízkým a zakoupit jim k Vánocům 2010 novou kvalitní autolékárničku firem Sheron či Hartmann? U nás můžete třeba ihned !

Dokumenty ke stažení

Postup zvládáni dopravní nehody 2009

Karta první pomoci 2009

Karta první pomoci pro Slovensko

Nahoru