Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Jaké jsou aktuální limity pro převoz zboží v rámci EU a Schengenu?

Čas letních dovolených se rychle nachýlil, a proto není od věci si zopakovat základní celní předpisy zemí, do kterých máte namířeno. Chcete si na Jadran přibalit zásobu piv nebo si z Řecka dovézt starožitný suvenýr? Nejdříve se seznamte s celními a devizovými předpisy evropských destinací.

limity pro převoz zboží

Celní předpisy se v každé zemi mohou lišit. Zjistěte si potřebné informace ještě před odjezdem.

Pokud cestujete na dovolenou autem, určitě neprotestujete, když překračujete hranice států Schengenu bez hraniční kontroly. Ne každá členská země schengenského prostoru je však členem EU a naopak. S tím souvisí i fakt, že ne všechny země mají stejné limity pro převoz zboží.

Dovoz zboží v rámci území EU

V rámci Evropské unie je možný volný pohyb zboží v jakémkoliv množství. I tady ale existují výjimky, mezi které patří zboží podléhající spotřební dani, například:

  • alkohol, 
  • tabák 
  • nebo pohonné hmoty. 

Bez proclení si tak můžete dovezete pouze limitované množství tohoto zboží. V tomto případě už zaplatíte DPH a spotřební daň v ceně, za kterou jste výrobek koupili, takže nic dodatečně nedaníte ani nedoplácíte. 

Na celnici u tohoto zboží jen v případě kontroly uvedete, že zboží je určené pro vlastní spotřebu nebo jako dar a pamatujte, že s ním nesmíte dále obchodovat. 

Projděte si limity pro převoz alkoholu a tabákových výrobků mezi členskými zeměmi EU v naší přehledné tabulce.

Zboží Obecné limity EU
Cigarety 800 ks
Doutníčky (do váhy 3g/ks) 400 ks
Doutníky 200 ks
Tabák 1 kg
Bezdýmný tabák (žvýkací, náplně do IQOS) 1 kg / 164 krabiček
Destilát 10 l
Alkoholizované víno 20 l
Víno 90 l (z toho max. 60 l šumivého vína)
Pivo 110 l

Většina oblíbených dovolenkových destinací, kam patří i Chorvatsko, se těmito limity řídí, ale každá členská země si může nastavit benevolentnější pravidla. Nikdy však limitní množství nesmí být nižší než výše uvedené hodnoty.

Mapa schengenského prostoru ve vztahu k členství v EU. Chorvatsko v říjnu 2021 splnilo evropské podmínky a čeká na přijetí do Schengenu.

Limity pro dovoz zboží na území EU z třetích zemí

Jestliže se vracíte na území EU ze země, která není jejím členem, jsou množstevní limity pro dovoz cigaret nebo vína mnohem přísnější. Stejnými limity se musíte řídit i v případě, že cestujete z Kanárských ostrovů, Gibraltaru a dalších území, na která se nevztahují evropské předpisy ohledně DPH a spotřební daně. Mezi tyto výjimky patří i Andorra, která není členem EU, ale sousedí s členskými zeměmi.

Nižší a vyšší limity pro dovoz tabákových výrobků se odvíjí od země EU, do které cestujete. V případě České republiky platí vyšší limity. Zboží můžete jednotlivě kombinovat, ale nesmíte překročit celkový povolený limit gramů tabáku. Například z Černé Hory, která není členskou zemí, si můžete dovézt 100 cigaret a 50 doutníčků.

Tabákové výrobky Nižší limity Vyšší limity
Cigarety 40 ks 200 ks
Doutníčky (do váhy 3g/ks) 20 ks 100 ks
Doutníky 10 ks 50 ks
Tabák 50 g 250 g
Bezdýmný tabák (žvýkací, náplně do IQOS) 30 g / 5 krabiček 150 g / 24 krabiček
Stejným způsobem lze kombinovat i množství alkoholu.
Alkoholické výrobky Limity
Destilát s obs. alkoholu více než 22 % obj. 1 l
Nedenaturovaný alkohol (líh) o obs. nejméně 80 % obj. 1 l
Alkoholizované nebo šumivé víno 2 l
Víno bez bublinek 4 l
Pivo 16 l

U ostatního zboží včetně parfémů platí, že jeho hodnota nesmí přesáhnout 300 EUR při dopravě letadlem a 430 EUR, když poplujete. U vyšší hodnoty se nevyhnete clu. 

Specifickými zeměmi jsou Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Zde platí platí jejich vlastní celní předpisy. Pokud tudy projedete s větším množstvím tabáku nebo alkoholu, než je povoleno, zboží proclíte dvakrát. Tedy ve Švýcarsku (nebo Lichtenštejnsku) i v sousední členské zemi EU.  

Jak je to s převozem paliva?

Ve většině členských i nečlenských zemí platí u této komodity limit osobní potřeby, který odpovídá objemu nádrže a rezervě 10 l v homologovaném kanystru. Ale ne všude je to stejné. 

  • Pokud byste do Itálie převáželi v kanystru větší množství, hrozí vám přísné postihy.
  • V Moldavsku nebo San Marinu je povoleno převážet pohonné hmoty pouze v nádrži.
  • Naopak v Lotyšsku můžete mít 20 l a ve Švýcarsku i 25 l paliva v kanystrech.

Seznamte se s předpisy konkrétní země

Obecné předpisy EU pro převoz zboží, na které se vztahuje spotřební daň, nejsou platné v každé zemi. Než se vydáte na cestu, zjistěte si podrobnější informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo na příslušném celním úřadu. 

Pozor dávejte i na převoz obnosu v hodnotě vyšší než 10 000 EUR, ať už v bankovkách, cenných papírech nebo drahých kovech. Ve většině zemí máte povinnost tuto skutečnost nahlásit.

Dovozní a vývozní předpisy se mnohdy vztahují i na jiné zboží. V Turecku, Řecku nebo Bulharsku platí zákaz vývozu starožitností. Z Chorvatska si zase nesmíte odvézt předměty s historickou hodnotou, které vylovíte v moři. Na Island je dokonce zakázaný dovoz nevařeného masa, mléka a vajec.

Plánujete cestovat se svým psem nebo kočkou? Zjistěte, jak je bezpečně převážet, a myslete na to, že i váš domácí mazlíček bude potřebovat cestovní pas, případně čip a očkování.

Zdroj obrázku: Depositphotos.com, Evropský parlament

Nahoru