Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Obchodní podmínky

Dodavatel

Tento internetový obchod provozuje obchodní společnost : AZ pneu PRO CZ s.r.o., Polní 2963/3D, Opava, 746 01, IČ: 28599098, DIČ: CZ28599098, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33787. Níže uvedené obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou-kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Jak nakupovat

Použijte formulář pro výběr parametrů pneumatiky a zobrazte nabídku. Kliknutím na zvýrazněný název položky se zobrazí její detailní informace a ve většině případů její obrazový náhled. Kliknutím na ikonu košíku přidáte položku do košíku. Nákup dokončíte po kontrole Vašeho košíku vyplněním a odesláním závěrečného formuláře. Prostřednictvím tohoto formuláře je také možné provést registraci a tím uchovat Vaše údaje pro příští nákupy. Přijetí objednávky bude potvrzeno e-mailem a zboží odesláno v co nejkratším možném termínu. Pokud jste si zadali osobní odběr, budete taktéž informováni telefonicky o možnosti osobního odběru na prodejně společnosti AZ pneu PRO CZ s.r.o., Polní 2963/3D, Opava, 746 01. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávka

V případě, že si vyberete z naší nabídky konkrétní produkt a odešlete elektronickou objednávku, případně objednáte zboží telefonicky, potvrzujete tím závaznost Vaší objednávky a projevujete souhlas s obchodními podmínkami. Objednávky musí obsahovat jednoznačnou identifikaci kupujícího (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, případně IČO, DIČ). Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smluvy v případě zjevné chyby v ceně či názvu produktu. O této skutečnosti vás budeme informovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Doprava a dodací lhůty

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu – u běžného zboží je termín dodání většinou do 2 dnů, u AL disků a méně běžného zboží, které není skladem, může být dodací lhůta delší a bude dohodnuta telefonicky či e-mailem se zákazníkem. V případě zdržení dodávky je zákazník okamžitě informován. Objednávky na skladové zboží přijaty v pracovní den do 16 hodin budou ještě týž den expedovány a zboží bude doručeno následující pracovní den za předpokladu, že nedojde u přepravní společnosti k nečekaným komplikacím.

Dodání zboží se může také opozdit v případě zásahu vyšší moci, výpadku informačního systému či sezónní vytíženosti přepravní společnosti, kdy společnost AZ pneu PRO CZ s.r.o. nenese zodpovědnost za opoždění dodání zboží.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má kupující plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně prostřednictvím e-mailu.

Zboží dodáváme přepravní službou Geis Parcel, DPD nebo Toptrans na dobírku po celé ČR v běžné pracovní době od 8 do 17 hod. V případě, že zboží odejde z našeho partnerského skladu, může být doručeno přepravní společností Dpd nebo TopTrans. Při převzetí zboží zákazník provede jeho kontrolu, potvrdí a převezme fakturu/dodací list. Doběrečné a balné je ZDARMA. Cena dopravného je 50,- Kč za kus objednaného zboží a to v případě, obsahuje-li objednávka více než 1 ks zboží. Obsahuje-li objednávka pouze 1 kus zboží, účtujeme zvýšené dopravné ve výši 90,- Kč. Za příslušenství se dopravné neúčtuje a to v tom případě, je-li součástí objednávky alespoň jedna pneumatika, plechové nebo hliníkové kolo. Obsahuje-li objednávka i kompletaci, dopravné se slučuje jakoby se jednalo o kompletní kolo (1disk a 1pneu + kompletace = 1x dopravné).

Ceny

Ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. AZ pneu PRO CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

AZ pneu PRO CZ s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží. O zrušení a možnosti náhradního řešení (alternativní zboží, individuální cena) budeme kupujícího informovat telefonicky či e-mailem.

Platební podmínky

Platba za zboží objednané prostřednictvím systému www.az-pneu.cz je realizovaná prostřednictvím :
* Dobírka: platba v hotovosti při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
* Platba předem: zákazníkovi bude zaslána faktura na uvedený e-mail a po připsání platby na náš účet bude odesláno zboží na uvedenou adresu.
* Kartou online: zákazník má platební kartu, která umožňuje platební transakci nákupu přes internet online. Po připsání částky na náš účet je zboží odesláno zákazníkovi. V případě, že se transakce z nějakého důvodu nezrealizuje, obratem informujeme zákazníka.
Při osobním odběru je platba realizována v hotovosti případně platební kartou.

Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle kupujícímu spolu se zasílaným zbožím, případně na uvedenou e-mailovou adresu nebo předá osobně. Faktura – daňový doklad slouží jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti.

Zabezpečení zpětného odběru použitých pneumatik

Dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. o povinnosti prodávajícího bezplatně přebírat od kupujícího opotřebované pneumatiky k ekologické likvidaci, lze provádět tento odběr na našem sběrném místě v areálu prodejny na ulici Polní 2963/3D, Opava – Předměstí buď osobně nebo zasláním na uvedenou adresu. Místo o zpětném odběru je viditelně označeno.

Záruka vrácení peněz

Zákazník má právo do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží vrátit. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.
Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta pokud zboží bude poškozeno, nebo ponese známky opotřebování. V případě vrácení zboží v rámci ČR hradí náklady za dopravné ve výši 200 Kč k zákazníkovi a 200 Kč od zákazníka (cena včetně DPH) za 1 balík zákazník.
Vrácení zboží je možné pouze po předcházející dohodě a na základě zpětného dodání na náklady Kupujícího. Při vrácení Zboží může Prodávající účtovat Kupujícímu stornovací poplatek, náklady na přebalení zboží a náklady na přepravu Zboží ve výši 5% z prodejní ceny.

Kontakty pro nárokování vrácení peněz :
AZ pneu PRO CZ s.r.o., Polní 2963/3D, Opava, 746 01, e-mail: info@az-pneu.cz, telefon: 603 253 535

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Záruční lhůta na zboží zakoupené u naší společnosti je 2 roky od prodeje, nejdéle však 5 let od data výroby (dle DOT na pneumatikách). Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad – faktura. Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží do 3 dnů ode dne dodání zboží. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací.
Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Kupujícímu bude zaslán reklamační protokol emailem nejpozději do 7 dnů od přijetí reklamace. V reklamačním protokolu může být požadováno doplnění základních údajů o způsobu použití zboží v provozu (typ vozidla, pozice kola na vozidle, tlak v pneumatikách atp.), které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení.
Po vyřízení reklamace bude kupující telefonicky a písemně (na e-mailovou adresu, v případě absence e-mailového kontaktu poštou) informován o výsledku řízení a bude s ním dohodnut způsob předání zboží/vrácení kupní ceny eventuelně podílu kupní ceny.
V případě neoprávněné reklamace bude kupující telefonicky nebo písemně kontaktován a bude mu navrhnut další postup řešení vzniklé situace (placená oprava, vrácení zboží bez opravy, ekologická likvidace apod.)

Adresa k zasílání zboží k reklamaci:
AZ pneu PRO CZ s.r.o., Polní 2963/3D, Opava, 746 01, e-mail: info@az-pneu.cz, telefon: 603 253 535

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Ochrana osobních údajů

Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, dodací adresu včetně PSČ a číslo telefonu a e-mailovou adresu. V případě, že je kupující právnická osoba (podnikatel), je povinen prodávajícímu oznámit své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, své IČ, DIČ a číslo telefonu.

Tyto informace jsou nutné k identifikaci kupujícího v našem objednávkovém systému a budou použity výhradně k realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, pro správnou distribuci zboží, reklamaci zboží či pro komunikaci se zákazníkem. Umožní nám uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu při bankovním převodu. Všechny údaje našich zákazníků jsou uchovávány v chráněné databázi na serverech provozovatele. Registrační údaje si zákazník může změnit po přihlášení do svého účtu.

Údaje o našich zákaznících neposkytujeme žádným dalším subjektům, s výjimkou organizací, se kterými je spolupráce nevyhnutelná pro korektní vyhotovení objednávky. Jedná se zejména o banky a doručovatelské služby (dodací adresa). Tyto údaje jsou poskytnuty jednorázově pro vybavení konkrétní objednávky. Údaje mohou být také shromažďovány za účelem statistického zpracování, případně pro zasílání obchodních sdělení a nabídek. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme žádné třetí straně. Pakliže bude chtít kupující zrušit svou registraci, může tak učinit e-mailem na provozovatele webu. Má-li ovšem kupující v naší databázi starši zrealizovanou objednávku, vymazání údajů není možné z důvodu zachování historie a konzistence objednávek z účetních důvodů.

V rámci monitoringu spokojenosti zákazníků může provozovatel www.az-pneu.cz předat e-mailovou adresu zákazníka provozovateli Heureka.cz. Heureka.cz může zaslat zákazníkovi dotazník spokojenosti s www.az-pneu.cz. Žádné jiné další e-maily nemůže Heureka.cz rozesílat, stejně tak nesmí poskytnout e-mailovou adresu zákazníka třetí straně. Společnost Heureka.cz po odeslání dotazníku tyto e-maily automaticky maže.

Zákazník při dokončení objednávky může vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a v takovém případě může společnost AZ pneu PRO CZ s.r.o. využívat poskytnutých údajů a to především jména a příjmení, telefonního / mobilního čísla a e-mailové adresy pro zasílání souvisejících marketingových materiálů či informování zákazníka o novinkách nebo akcích či slevách.

Po doručení a převzetí objednaného zboží zákazníkem společnost AZ pneu PRO CZ s.r.o. nepředává již žádné osobní údaje třetím stranám vyjma výzvy k poskytnutí těchto údajů některým z orgánů výkonné moci ČR pro účely vyšetřování v oblasti trestně-právních vztahů.

Osobní údaje zákazníků společnost AZ pneu PRO CZ s.r.o. uchovává nejméně po dobu 10 let od okamžiku poskytnutí těchto osobních údajů a v případě, že zákazník nepožaduje po této době odstranění svých osobních údajů z evidence společnosti AZ pneu PRO CZ s.r.o., jsou pak uchovávány po dobu dalších 10 let.

Zákazník může po společnosti AZ pneu PRO CZ s.r.o. kdykoliv požadovat zrušení svého souhlasu se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě zákazník kontaktuje jakýmkoliv způsobem zákaznickou infolinku nejlépe pomocí kontaktů uvedených na webových stránkách e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření zákazníkovi objednávky. AZ pneu PRO CZ s.r.o. na základě této žádosti nadále již nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než pro účely evidence dané platnou českou legislativou.

Zákazník může jím poskytnuté osobní údaje kdykoliv měnit, a to buď kontaktováním zákaznické infolinky e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření objednávky, nebo v případě registrovaného zákazníka, může zákazník tyto údaje měnit přímo na webových stránkách e-shopu po přihlášení ke svému účtu. Přístupové údaje k účtu jsou zákazníkovi zaslány po registraci na jím poskytnutý a vyplněný e-mail.

Vytvořením a odesláním objednávky v internetovém obchodě www.az-pneu.cz kupující souhlasí s obchodními podmínkami společnosti AZ pneu PRO CZ s.r.o. a souhlasí s používáním jeho osobních údajů ve výše popsaném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

Zatržením souhlasu s obchodními podmínkami povoluje kupující používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu a bere na vědomí, že je seznámen se všemi podmínkami popsanými v obchodních podmínkách a s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:

* Není-li v souvislosti se záručními podmínkami výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

* Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.

* V případě stornování rezervované objednávky nebo vrácení zboží, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu stornopoplatku do výše 15% celkové kupní ceny zboží z objednávky.

* V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

Výdejní místa dopravní společnosti GEIS

Nabízíme možnost vyzvednutí Vašeho zboží přímo na depu. Viz kontaktní místa níže.

Střední Čechy – jih a Praha (ostatní) – Depo 10
Modletice 128, AOS 2, 251 01 Říčany
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 210 539
Střední Čechy – sever a Praha (7, 8, 9) – Depo 88
Nádražní 203, 250 64 Měšice
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 213 509
Západní Čechy – Depo 20
Zemská 211/1, 337 01 Ejpovice
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 220 529
Západní Čechy – Depo 21
Fričova 74, 360 04 Karlovy Vary
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 221 509
Severní Čechy – Depo 80
Přístavní 432/8, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 280 509
Severní Čechy – Depo 81
České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI – Rochlice
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 281 509
Východní Čechy – Depo 50
Kladská 1072, 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 250 529
Vysočina – Depo 58
Hruškové Dvory 47, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 258 509
Jižní Čechy – Depo 30
Hraniční ul. 2253, 370 06 České Budějovice
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 230 159
Jižní Morava – Depo 60
Stará pošta 819, 664 61 Brno – Rajhrad
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 261 509
Střední Morava – Depo 40
Za Olomouckou 393/4, 796 07 Prostějov – Držovice
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 240 509
Střední Morava – Depo 41
Malotova 123 (areál bývalého Svitu), 760 06 Zlín
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 241 509
Severní Morava – Depo 70
Prologis Park, 17. listopadu 3A/6205, 708 00 Ostrava – Poruba
Tel.: +420 951 277 777
Fax: +420 951 270 159

 

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Nahoru