Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Bodový systém je s námi třináctým rokem. Kde hledat aktuální znění zákona a jak si odepsat „trestné“ body?

Systém bodového hodnocení řidičů neboli bodový systém byl v České republice zaveden v roce 2006 s cílem motivovat řidiče k dodržování  pravidel silničního provozu a zamezit opakování dopravních přestupků. Za ty se kromě pokuty za dopravní přestupky udělují tzv. trestné body v různých sazbách, které se sčítají, a po dosažení limitu 12 bodů je řidiči odebráno řidičské oprávnění. Od svého vzniku se bodový systém výrazně zpřísnil. A i v blízké budoucnosti chystá Ministerstvo dopravy návrhy na další změny v „neprospěch“ řidičů.

Bodový systém, dopravní přestupky

Bodový systém platí v České republice od roku 2006. Jaké hrozí řidičům postihy? Neukáznění řidiči můžou přijít o oprávnění k řízení vozidla na celý rok.

Každý, kdo obdrží řidičské oprávnění, se také automaticky zařazuje do bodového systému s počátečním nulovým stavem konta. Za každý přestupek se mu „trestné“ body přičítají a dosáhne-li dvanácti bodů, přichází o řidičský průkaz na příslušným orgánem stanovenou dobu. Body zaznamenává do registru řidičů obecní úřad, který má pravomoc odebrat oprávnění k řízení vozidla. Stav svého bodového konta se každý řidič dozví na registru řidičů, libovolném Czech POINTu nebo z datové schránky.

Obdržením bodů se řidičům neodpouští pokuty za dopravní přestupky, výše peněžité sankce se odvíjí od závažnosti porušení pravidel dle vyhlášky. Jaké tedy hrozí řidičům postihy?

Bodový systém a pokuty za dopravní přestupky

Přesné informace o aktuální výši bodů, pokut za dopravní přestupky a trestů odnětí svobody za nejzávažnější pochybení naleznete v Zákoně č. 361/2000 Sb. Nejvyšším možným počtem obdržených bodů za jediný přestupek je 7. Ty se udělují za závažné činy, jakými jsou například řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, neposkytnutí pomoci účastníkům dopravní nehody či řízení po zadržení řidičského oprávnění. Za středně závažné přestupky, za které obdržíte 4 až 5 bodů, jsou považovány například nedání přednosti v jízdě, jízda na červenou nebo jízda ve vozidle, které je technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Za nejméně závažné, ale stále bodované přestupky, dostanete 2 body. Patří sem řízení s telefonem v ruce, překročení rychlosti v obci o max. 20 km/hod. (mimo obec 30 km/h) a neoznačení překážky způsobené řidičem vozidla.

Pro nepozorné nebo neukázněné řidiče to znamená, že v jediném roce stačí dopustit se dvou středně závažných a jednoho méně závažného přestupku a rázem se ocitá na celý rok bez možnosti řízení vozidla.

Víte, že nová auta už si zavolají záchranku sama?

Odebrání řidičského oprávnění

Dosáhnete-li za přestupky dvanácti bodů, bude vám odebrán řidičský průkaz a o jeho navrácení smíte požádat nejdříve po 1 roce a absolvování přezkoušení způsobilosti k řízení vozidla v autoškole. To zahrnuje stejné úkoly, které znáte ze závěrečných zkoušek, tedy test pravidel silničního provozu, zkoušku ze znalostí údržby vozidla a zkušební jízdu.

Nedojde-li po spáchání přestupku k dosažení dvanácti bodů a není-li v následujícím kalendářním roce řidič přistižen při dalším přestupku, jsou mu automaticky odepsány 4 body, v příštím roce další 4 body a po třetím roce „bez bodu“ má opět na kontě 0 bodů.

Bodů se lze zbavit i prokázáním absolvování školení bezpečné jízdy s datem do 1 měsíce před jeho předložením. V tomto případě se odečítají 3 body a je možné této varianty využít pouze jedenkrát za rok. Má to ale háček. Na vašem kontě musí být pro uznání odečtu za školení maximálně 10 bodů a současně žádný z přestupků nesmí být obodován číslem 7, tzn. že pokud některý z přestupků spadá do kategorie těch závažných, nemáte šanci. V článku 6 tipů pro bezpečnou jízdu bez bodů si můžete přečíst, jak jezdit tak, abyste se bodům pokud možno vyhnuli.

A nezapomeňte, že jezdit bezpečně znamená mít i bezpečné obutí! Nemáte už sjetý vzorek? Myslete na svůj vůz a pořiďte mu kvalitní značkové pneumatiky!

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

Nahoru