Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

[Dopravní výchova II.] Naučte včas své děti bezpečně projet křižovatkou nebo kruhovým objezdem

Pravidla odbočování, otáčení na silnici nebo jízdu křižovatkou musí perfektně ovládat každý držitel řidičského oprávnění. Do silničního provozu se ale běžně zapojují už mladší školačky a školáci se svými koly. Proto jsme pro vás, coby rodiče-instruktory, připravili 2. díl dopravní výchovy, s kterým své ratolesti hravě naučíte základní dopravní předpisy.

Jak naučit dítě jezdit na kole

Dopravní výchova je ze zákona povinná pro žáky 4. tříd ZŠ. Každý zodpovědný rodič by ale s průpravou měl začít dřív.

Náš 1. díl dopravní výchovy měl za cíl seznámit vaše děti s povinnou výbavou kola, jízdou v průběžném pruhu, objížděním překážek nebo bezpečným zastavováním. Na jeho konci jsme dojeli ke křižovatce, která je z velké části tématem tohoto pokračování. 

Křižovatka je pro dítě velmi nebezpečným místem a je proto důležité ho na všechny situace co nejlépe připravit. Berte to jako malé opakování i pro vás, abyste dokázali pohotově zareagovat, když se například setkáte s provozem řízeným policistou.

#8 Pravidla odbočování

Ať už se jedná o odbočování do vaší ulice na periferii obce nebo na hlavní silnici v centru města, mělo by každé dítě vědět, jak se v takové situaci chovat. Odbočování vlevo je vždy rizikovější, ale i změna směru jízdy vpravo má svá pravidla.

 • Při odbočování vpravo je nutné dát přednost vozidlům a cyklistům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu napravo, stejně jako chodcům přecházejícím po přechodu v souběžném směru.
 • Při odbočování vlevo je nejdříve potřeba ohlédnout se dozadu, jestli nepřijíždí rychlejší vozidlo s úmyslem předjíždět. Následuje znamení o změně směru jízdy a plynulý přejezd do levé části pruhu. Posledním důležitým krokem před odbočením je dát přednost v jízdě nebo chůzi všem protijedoucím účastníkům provozu.

Nezapomeňte také na tramvaje, které mají přednost, když vám křižují cestu při změně směru jízdy vpravo i vlevo.

Jak bezpečně odbočit

Při odbočování vlevo se nejdřív přesvědčte, že vás nic nepředjíždí.

#9 Křižovatky hlavní a vedlejší pozemní komunikace

O průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždíte z vedlejší komunikace, rozhoduje dopravní značení. Ve většině případů je to značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“. V této situaci je nutné dát přednost všem protijedoucím účastníkům silničního provozu. Znalost a použití patřičných dopravních značek doporučujeme procvičit na dopravním hřišti.

Přednost v jízdě na křižovatce

Přednost mají nejdříve vozidla pohybující se po hlavní pozemní komunikaci.

#10 Neoznačená křižovatka

A co když na křižovatce nejsou dopravní značky upravující přednost? Pak platí pravidlo pravé ruky. Přednost mají tedy vozidla, cyklisté, jezdci na zvěři nebo organizované skupiny chodců, které máte na křižovatce po vaší pravé straně. 

Otázka k zamyšlení: Dokázali byste vyřešit situaci, kdy do křižovatky přijíždí vozidla ze všech čtyř směrů?

Přednost v jízdě na neoznačené křižovatce

Na křižovatce nerozlišené dopravními značkami se vždy řídíme pravidlem pravé ruky.

#11 Kruhový objezd

Vjezd na kruhový objezd je vždy značený dopravní značkou „Kruhový objezd“ a ve valné většině případů jí dělá společnost značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“. To znamená, že musíte dát přednost všem, kteří se po tomto kruhovém objezdu pohybují. Nezapomeňte také na pravidla týkající se znamení ve změně směru jízdy.

 • Při vjíždění na kruhový objezd se nedává znamení o změně směru jízdy.
 • Znamení o změně směru jízdy se dává až při vyjíždění z kruhového objezdu.

Na dvouproudém kruhovém objezdu musíte dát znamení o změně směru jízdy při přejíždění mezi pruhy.

Vjíždění na kruhový objezd

Pokud by před kruhovým objezdem nebyla značka upravující přednost, platí opět pravidlo pravé ruky.

Patříte mezi řidiče s těmito 10 zlozvyky v provozu? >> 

#12 Otáčení na silnici nebo na křižovatce

Pro otáčení na silnici platí stejná pravidla jako při odbočování. Nejdříve se tedy ohlédněte a zkontrolujte situaci za sebou, dejte znamení o změně směru, a pokud proti vám nic nejede, můžete se bezpečně otočit. Při otáčení v křižovatce dbejte navíc pravidel pro jízdu křižovatkou popsaných v bodě #9.

Kdy se nesmí vozidlo otáčet?

 • na nepřehledných a nebezpečných místech (před horizonty nebo v nepřehledných zatáčkách)
 • na křižovatce s řízeným provozem nebo v její blízkosti
 • na přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty
 • na železničním přejezdu nebo v tunelu a v jejich blízkosti
 • na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem

Zákaz otáčení na křižovatce

Místa, kde je otáčení zakázáno, mohou být také označena dopravní značkou „Zákaz otáčení“.

#13 Světelná signalizace

Světelné nebo akustické signály řídí provoz na pozemních komunikacích a dávají řidičům znamení o zvýšené opatrnosti. Na křižovatkách, ale i v tunelech, se můžete setkat se soustavou tří barev a plnými nebo směrovými signály.

 • Červená znamená „Stůj“ – musíte zastavit před touto signalizací nebo vodorovnou dopravní značkou „Příčná čára souvislá“.
 • Červená svítící současně se žlutou znamená „Pozor“ – musíte se připravit k jízdě.
 • Zelená znamená „Volno“ – můžete pokračovat v jízdě.
 • Zelená šipka v protilehlém rohu křižovatky dovoluje opustit křižovatku. V tomto případě neplatí pravidla pro odbočování vlevo.

Děláte při řízení auta tyto začátečnické chyby? >>

Nezapomeňte své malé cyklisty seznámit také s přerušovanou světelnou signalizací, kdy:

 • dvě červená světla vedle sebe znamenají povinnost zastavit před touto signalizací (železniční přejezdy nebo výjezdy IZS),
 • žluté světlo znamená, že křižovatka není řízená světelnou signalizací nebo je potřeba dbát zvýšené opatrnosti,
 • a žluté světlo použité s dopravní značkou zdůrazňuje význam této značky.

Barvy na semaforech

Světelná signalizace může být plná, nebo směrová. Pro chodce platí pouze dvoubarevná soustava.

#14 Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značení je to, které je nakreslené na silnici. Používá se samostatně nebo v kombinaci se svislými dopravními značkami, případně také může zdůrazňovat nebo zpřesňovat význam dopravního zařízení. Je vyznačené barvou nebo piktogramy, ale mohou to být i nalepené pásy nebo hřeby.

Vodorovné dopravní značení

Piktogram s kolem nebo cyklistou vyznačuje koridor nebo pruh určený pouze pro cyklisty.

#15 Řízení provozu policistou

Dnes už je řízení provozu policistou spíše rarita, protože všechny velkokapacitní křižovatky (ale i většinu těch menších) řídí světelná signalizace. Policista nastupuje „na scénu“ v případě, kdy jsou semafory porouchané, nebo provoz blokuje dopravní nehoda. K řízení používá postoje a pokyny paží a v pravé ruce může mít tzv. směrovku. Ke zdůraznění svého pokynu používá píšťalku.

Jaké jsou základní postoje a pokyny policisty?

 • STŮJ je znamení pro řidiče, kteří přijíždí k čelu a zádům nebo zádům a pravému boku policisty, v závislosti na jeho upažení.
 • POZOR, kdy má policista vztyčenou pravou paži, je znamení pro všechny řidiče. Směru, který stál, dává znamení, aby se připravil k pokračování k jízdě, a naopak.
 • VOLNO má směr, ke kterému stojí policista bokem.

Pokyny policisty při řízení provozu

Zvládli byste bez zaváhání projet křižovatkou na pokyny řídícího policisty?

 

Vrátit se k 1. dílu dopravní výchovy

 

Věříme, že vaše ratolesti naučíte pohotovou orientaci v provozu, aby se s kolem vrátili vždy bezpečně domů. Oplaťte jim svou pozornost a zkontrolujte si raději vzorek svých pneumatik. Pokud už se na nich projevil zub času, pořiďte si nové kvalitní pláště.

 

Vybrat pneu prověřených značek

 

Zdroj fotografií: Depositphotos, BESIP

 

Nahoru