Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Když provoz na křižovatce řídí policisté: zopakujte si jejich pokyny

Řízení provozu na křižovatce policií je dnes spíše výjimka. Pokud je ale světelná signalizace mimo provoz nebo dojde k nehodě, nastupují „na místo činu“ právě strážci zákona. Jejich pokyny jsou však pro řidiče mnohdy velkou neznámou. Proto jsme pro vás sepsali malé opakování. Přesvědčte se sami, že průjezd křižovatkou, kterou řídí policista, není nic složitého.

Policista na křižovatce dává řidičům pokyn

Pokud si nejste pokynem jistí, raději zastavte. Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a jakým směrem můžete pokračovat.

Přijíždíte k místu, kde oděn do výstražné vesty řídí provoz policista neboli regulovčík? Pak zbystřete, ale nepanikařte. S dávkou ohleduplnosti a respektu k jeho pokynům přispějete k plynulému a bezpečnému provozu. Pokud jsou však pro vás (některá) gesta velkou neznámou, raději si je pojďte připomenout.

Zastavte před hranicí křižovatky

Když přijíždíte ke křižovatce, která je řízená policistou, nezastavujte až u něj. Jednejte stejně, jako by provoz řídil semafor. Zastavte tedy před hranicí křižovatky, která je většinou vyznačená příčnou souvislou čarou, případně ji doplňují symboly „Dej přednost v jízdě“ nebo „STOP“.

K řízení provozu používá policista gesta rukama, směrovku (regulku) a píšťalku. Píšťalka slouží:

 • ke zdůraznění pokynu,
 • k upozornění na změnu směru jízdy
 • nebo k domluvě s ostatními regulovčíky, pokud jich provoz řídí více.

Pamatujte také na to, že pokyny policisty jsou nadřazené dopravním značkám, semaforům i tzv. pravidlu pravé ruky, tedy přednosti jízdy zprava.

Přečtěte si také: Dopravní značky, které je nutné brát v zimě smrtelně vážně >>

Vztyčená paže

Tento pokyn nahrazuje signál se žlutým světlem „Pozor!“ Regulovčíci jím zahajují řízení provozu, když kráčí do křižovatky. Během řízení provozu jím pak dávají znamení:

 • řidičům jedoucím ve směru, který předtím stál, aby se připravili k jízdě,
 • a řidičům jedoucím ve směru, který byl předtím volný, aby zastavili.

Policista se vztyčenou paží

Upažené ruce v úrovni ramen

Postoj připomínající tvar písmene T nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj“. Platí pro směr, ke kterému policista stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucí tímto směrem je tedy povinen zastavit.

Policista dává pokyn pro zastavení

Stejný pokyn, avšak pro řidiče přijíždějící ze směru, ke kterému stojí policista bokem, nahrazuje signál se zeleným světlem „Volno“. Vozidla jedoucí v tomto směru mohou tedy pokračovat v jízdě rovně a odbočovat vpravo i vlevo.

Policista dává pokyn k jízdě z bočního směru

Trojstranná uzávěra

Pokyn s pravou paží předpaženou a levou upaženou, který připomíná tvar písmene L, znamená:

 • „Stůj“ pro řidiče jedoucí směrem k pravému boku policisty,
 • „Volno“ pro řidiče jedoucí směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo,
 • a „Volno“ pro řidiče jedoucí směrem k čelu policisty odbočující vpravo.

Policista dává pokyn trojstranná uzávěra

Zpomalení jízdy

Pokud policista pohybuje v upažení směrovkou směrem nahoru a dolů, dává řidičům pokyn, aby zpomalili jízdu.

Policista dává regulkou pokyn ke zpomalení

Zrychlení jízdy

Regulovčík může také vyzvat řidiče, aby naopak svou jízdu urychlili. V takovém případě opisuje regulkou pomyslnou kružnici směrem ke své druhé ruce.

Policista dává pokyn ke zrychlení jízdy

Přečtěte si také: Dopravní výchova pro děti aneb Naučte své děti orientaci v provozu včas >>

Kdo může řídit provoz na křižovatce?

Kromě uniformovaného policisty má právo zastavit nebo nasměrovat vozidla dle potřeby také:

 • příslušník vojenské policie nebo vojenské pořádkové služby,
 • příslušník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v její součinnosti,
 • nebo příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.

Pro bezpečný provoz na silnicích se neobejdete bez kvalitního obutí. Vyberte si z naší nabídky prověřených pneumatik, se kterými vykličkujete bez úhony v každé situaci.

 

Vybrat si nové pneumatiky

 

Zdroj fotografií: Depositphotos, Zákony pro lidi

Nahoru