Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Ulička pro záchranáře v koloně: Umíte správně uhnout?

Záchranářská ulička slouží k bezproblémovému a hlavně včasnému zásahu jednotek integrovaného záchranného sboru u nehody. Pokud nevíte jak ji správně vytvořit, ztrácíte vteřiny těm, kteří potřebují zachránit život. Připomeňte si proto, jak v koloně manévrovat, aby se sanitky nebo hasiči dostali na místo včas.

Jízda ambulance po dálnici

Zopakujte si správné řazení v pruzích při tvoření záchranářské uličky. Bude se vám hodit, až uslyšíte houkání.

Co o uličce pro záchranáře říká zákon

1. října 2018 se v Česku sjednotil způsob tvoření uličky pro záchranáře s ostatními evropskými zeměmi. Upravuje ho § 41 odst. 8 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Ten řidičům nařizuje vytvořit prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy, pokud není dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

Zákon zároveň specifikuje i samotný způsob tvorby záchranářské uličky:

„Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“ 

Kdo může projíždět uličkou pro záchranáře?

Právo přednostní jízdy mají všechna vozidla vybavená zvláštním výstražným světlem modré nebo červené barvy, případně „houkačkou“. Průjezd záchranářskou uličkou tedy musíte umožnit:

  • sanitkám, 
  • hasičům 
  • a policii

Kromě jednotek IZS se ale k dopravní nehodě potřebují dostat i vozidla, která odstraňují její následky, a vozidla správce komunikace

Mějte na paměti, že modré výstražné světlo mívají i vozy ozbrojených sil nebo poruchové služby plynárenských zařízení. De facto se tedy nemusí jednat o dopravní nehodu. Uhnout, zpomalit nebo zastavit musíte vždy, když ve zpětném zrcátku uvidíte přijíždět modré nebo červené majáčky.

Víte, jaké jsou zlozvyky českých řidičů v provozu? Tady je 10 nejčastějších. >>

Jak se správně tvoří záchranářská ulička

V silničním provozu nestandardní situace předvídejte. Ať už jedete:

Proto je pravidlem č. 1, abyste záchranářskou uličku začali tvořit už při přijíždění do kolony. Nenechte se svést ostatními, kteří toto pravidlo nedodržují, zajeďte ve svém pruhu co nejvíce ke kraji a mějte od auta před vámi dostatečný rozestup na případné manévry.

Rozdílné situace pak nastávají na dvouproudých a víceproudých silnicích. V obou případech by ale měl vzniknout volný pás široký alespoň 3 metry.

  • Ulička pro záchranáře na dvouproudé silnici musí vzniknout uprostřed. Vozidla tedy zajíždí ke kraji vozovky ve svém směru.
  • Ulička pro záchranáře na víceproudých silnicích se tvoří mezi dvěma pruhy nejvíc vlevo. Vozidla v levém pruhu tedy zajíždí vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava.

Pokud se v koloně nachází nájezd na dálnici vytvořte prostor pro průjezd záchranářů i tady.

  • Na jednoproudých nájezdech se vozidla musí řadit co nejvíce vpravo.
  • Na dvouproudých nájezdech se vozidla řadí již klasicky. Levý pruh vlevo, pravý vpravo.

Co když záchranářskou uličku vytvořit nejde

Někdy se můžete dostat do kolony, kde uličku pro záchranáře nevytvoříte. Typickým příkladem je dopravní omezení na dálnici kvůli stavebním pracím. Tady nemusíte panikařit, že se mezi vás a kamion v pravém zúženém pruhu sanitka nevleze. IZS je o omezeních informovaný a v takových případech vysílá k nehodě rovnou vrtulník. Vozidla s předností jízdy pak většinou přijedou z opačného směru.

O něco horší je to ve městech, kde často číhají stavební překážky, které záchranářům bohužel nedovolují snadno projet. Třeba zatravněný tramvajový pás s jedním silničním pruhem vedle. Mnohdy pak nezbývá než improvizovat.

Když bráníte průjezdu IZS, hrozí vám pokuta

Základní povinností řidiče je ohleduplnost a ukázněnost. Bohužel se ale najdou tací, kteří nerespektují pravidla tvoření uličky pro záchranáře, brání jim v průjezdu nebo dokonce uličky využijí ve svůj prospěch. I na tyto situace ale pamatuje zákon a hříšníci tak můžou splakat nad výdělkem. Jaké jsou pokuty za „uličkové“ přestupky?

  • Za bránění v průjezdu vozidel s přednostní jízdou hrozí pokuta 1 500 až 2 500 Kč. Body se neodebírají.
  • Za neoprávněně využití uličky pro průjezd hrozí pokuta až 2 500 Kč. Body se neodebírají. 
  • Za otáčení nebo couvání v koloně k nejbližšímu sjezdu hrozí pokuta od 7 000 do 25 000 Kč, odebrání 6 bodů a zákaz řízení na půl roku až rok.

Neohrožujte zdraví a život nikoho na silnicích a vždy usnadněte průjezd záchranným složkám. Každá vteřina se počítá a nikdy nevíte, kdy se hra o čas bude týkat vás. Pro bezpečnou jízdu nezapomeňte na kvalitní pneumatiky, na které se můžete spolehnout za každých podmínek.

 

Vybrat prověřené pneu

 

Zdroj fotografií a videí: Depositphotos, BESIP

Nahoru