Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Kam s nimi? Staré pneumatiky odebírají sběrná místa bez poplatku

U nás i ve světě stále existují lidé, kteří pneumatiky vyváží do lesa, na nelegální skládku nebo je hodí do škarpy. Pokud je ale nikdo neodklidí, budou tam ležet ještě desítky generací. Přitom existuje bezplatný a jednoduchý způsob, jak se starých pneumatik zbavit. Vás díky němu nebude tlačit svědomí a příroda zůstane nedotčená. Čtěte, kde pneumatiky odevzdáte a jak jim prodloužíte životnost, abyste nemuseli často kupovat nové.

nelegální vyhazování pneumatik do přírody

Není důvod vyvážet pneumatiky do přírody. V Česku je dostatek sběrných míst, která je zadarmo zpětně převezmou a správně zpracují.

Jaké mají pneumatiky vliv na životní prostředí?

Pneumatiky mají vliv na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu. Od získávání vstupních surovin a výroby, přes distribuci k zákazníkům, až po samotné užívání a konec jejich životnosti. Největší dopady jdou přitom vznikají při jejich používání. Způsobuje to především spotřeba paliva a hluk, který pneumatiky produkují při odvalování. 

Přečtěte si také, jak vyberete nejvhodnější pneumatiky, s nízkým valivým odporem a hlučností nejen na osobní auto. >>

Vliv nepoužitelných a starých pneumatik na prostředí je také nezanedbatelný. Proto je důležité vědět, jak s nimi nakládat. Mnoho řidičů má stále v podvědomí, že se za odevzdání pneumatik musí platit. Možná proto je ledabyle odhazují na nejrůznější místa, čímž ekologické dopady ještě zhoršují. 

Dnes ale legislativa mluví ve prospěch peněženek konečných uživatelů. Sběrná místa převezmou pneumatiky zadarmo a pošlou je k další recyklaci. Nadrcená pryž a ocel se pak používá jako příměs do asfaltu nebo k výrobě podlahových krytin a protihlukových izolací. Některé značky mají dokonce konstrukci pneumatik promyšlenou tak, aby se dala použít k výrobě nových plášťů.

vliv pneumatik na životní prostředí

Největší zátěží pro životní prostředí je fáze užívání pneumatik. Zdroj: GREEN logistics

Zpětný odběr pneumatik v řeči zákona

Ještě donedávna bylo na staré, ojeté nebo vadné pneumatiky nahlíženo jako na „odpad“ a jejich likvidace se řídila zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jeho platnost však byla ukončena 1. ledna 2021, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který staré pneumatiky směřuje k likvidaci. Tímto zákonem se mimo jiné řídí i likvidace autobaterií.

Nový zákon ukládá každému výrobci pneumatik povinnost zajistit na vlastní náklady zpětný odběr pneumatik od konečného uživatele:

 • bez ohledu na značku, 
 • datum uvedení na trh, 
 • bez podmínky nákupu nového výrobku
 • a bez nároku na úplatu. 

Musí zřídit alespoň jedno místo zpětného odběru v každé obci s pověřeným obecním úřadem. Tím může být pneuservis, autoservis nebo obecní sběrný dvůr, s nímž má výrobce uzavřenou smlouvu.

Seznam a mapy sběrných míst pneumatik

Systém zpětného odběru pneumatik funguje na dvou úrovních, proto existují i dva seznamy míst, na kterých je můžete jako konečný uživatel odevzdat. 

 • Individuální systém – výrobce provozuje sběrné místo samostatně pod svým jménem a na svoje náklady. Seznam těchto míst najdete v dokumentu Ministerstva životního prostředí.
 • Kolektivní systém – sběrná místa provozuje právnická osoba odlišná od výrobce pneumatik, která k tomu má oprávnění. Takovou je např. společnost Eltma. Mapu jejích sběrných míst najdete na jejich stránkách. Stačí sem zadat své PSČ a hned víte, kam s pneumatikami vyrazit.

Nezapomeňte však na to, že pneumatiky byste měli odevzdávat průběžně, nejlépe hned po jejich výměně. Pokud na místo zpětného odběru přivezete větší množství pneumatik, musíte počítat s tím, že vás mohou odmítnout z důvodu plné kapacity.

Jak prodloužit životnost pneumatik?

Životnost pneumatik nepodléhá jen jejich stáří. Má na ni vliv i to, jak je používáte nebo jak se o ně staráte. Pokud to budete dělat správně, vytěžíte z pneumatik maximální výkon i dlouhý kilometrový nájezd. S rozvahou ale přistupujte už i k jejich výběru. Před nákupem zohledňujte vlastnosti jako je hlučnost a valivý odpor, který má vliv na spotřebu paliva. V rozhodování vám můžou pomoct ekologické štítky nebo nezávislé testy pneumatik.

Jak tedy předejít předčasnému opotřebení pneumatik?

 • Používejte správné pneumatiky určené pro dané roční období.
 • Dodržujte zásady správného skladování.
 • Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. 0,5 baru pod doporučenou hodnotou znamená nárůst spotřeby paliva o 5 %.
 • Alespoň jednou za rok si nechejte změřit geometrii.
 • Pneumatiky zbytečně nezatěžujte velkým nákladem.

V našem pneuservisu také bezplatně odevzdáte staré pneumatiky. Jsme smluvním partnerem společnosti Eltma, takže je převezmeme a rovnou si u nás můžete vybrat nové, které i obujeme.

 

Vybrat nové pneu

 

Zdroj fotografií: Depositphotos

Nahoru